Dienoraštis

Tarptautinis bendradarbiavimas tampa kasdienybės dalimi

     Lietuva tik tarp savo sienų jau seniai nebeegzistuoja. Lazdijai taip pat. Iniciatyvų nestokojantys Lazdijų rajono savivaldybės švietimo specialistai pastebi, kad tarptautinis bendradarbiavimas švietimo srityje pamažu tampa kasdienybės dalimi.

     Nemažai sėkmės sulaukusių projektų kuriami su tarptautiniais partneriais. Vienas tokių pavyzdžių – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus parengtas Erasmus+: Comenius programos Strateginių partnerysčių projektas Nr. 2014-1-LT01-KA201-000552 „Help and be helped” („Padėk ir gauk pagalbą“), kurį finansuoja Švietimo mainų paramos fondas. Projekto vertė 86 648 eurų.

     Strateginė partnerystė  užmegzta tarp Lietuvos ir Turkijos, Lazdijų ir Gebze miestų. Projekto koordinatorius Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vietiniai projekto partneriai: VšĮ Lazdijų švietimo centras ir  Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija, kurie dalyvauja vietinėse ir tarptautinėse projekto veiklose. Pagrindinis partneris Turkijoje - Gebze rajono Švietimo direktoratas. Projekto veiklos truks 2 metus, kartu su Turkijos partneriais mokyklose bus sukurta savanoriškos švietimo pagalbos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams modelis, sistema, kuri padės šiems mokiniams pasiekti didesnę ugdymosi sėkmę ir geresnę integraciją į mokyklos bendruomenę bei visuomenę. Savanoriais bus vyresniųjų klasių mokiniai ir įvairių dalykų mokytojai. Projekto pradžioje jie bus apmokomi, paruošiami bendravimui, darbui ir bendradarbiavimui su pagalbos reikalaujančiais mokiniais, pabaigoje tikimasi pagal Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos patirtį, sėkmes ir nesėkmes, parengti rekomendacijas savanoriškos švietimo pagalbos sistemos kūrimui mokyklose.

     „Visada skatinu dalyvavimą įvairiuose projektuose. Ypač naudingi yra tarptautiniai projektai,  kuriuose užsimezga projektinės veiklos tarp švietimo politiką formuojančių specialistų, mokytojų, mokinių. Atsiverdami pasauliui imame labiau vertinti ir puoselėti savo tradicijas ir vertybes. Džiugu, kad Lazdijų rajono savivaldybėje turime sėkmingos patirties, kuria galime pasidalinti su užsienio partneriais. Tuo pačiu turime lygiuotis  į geriausius pavyzdžius, bendradarbiauti su užsienio istitucijomis, vieni iš kitų mokytis ir nuolat tobulėti“, – teigia Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, neseniai sugrįžęs po vizito Turkijoje kartu su strateginių partnerysčių projekto „Help and be helped” („Padėk ir gauk pagalbą“) partnerių delegacija.

     Auksė Stirbienė, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, tarptautinio projekto „Help and be helped” koordinatorė siekia, kad Lazdijų rajono savivaldybėje gyvenantys specialiųjų poreikių turinys mokiniai gautų profesionalią švietimo pagalbą, todėl neabejoja projekto aktualumu. „Šiandien gyvename visuomenėje, kurios vertybių skalė nuolat kinta, todėl šis projektas padės mums visiems suprasti, kokie skirtingi ir kartu panašūs mes esame. Taigi, negalė neturi būti esminis dalykas, įtakojantis vaiko bendravimą su bendraamžiais, ugdymąsi ir integraciją mokykloje.

Projekto metu ne tik kuriame inovacijas ir naujus pasiūlymus, bet ir turime galimybę pristatyti savo šalį, rajoną svetur, pasidalinti gerąja patirtimi, kaip kuo efektyviau dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais bei padėti jiems integruotis visuomenėje. Projekto dėka mokytojų ir mokinių komandai  suteikiama galimybė vykti į Gebze miestą Turkijoje, kur jie galės stebėti kolegų darbą ar vesti pamokas pagal savo mokymo sritį, konsultuoti mokinius, teikti jiems pagalbą. Sakoma, jeigu tu žinai ko nori, būtinai pasieksi. Svarbiausia visada  turėti tikslą,“ - teigia A. Stirbienė.

     Svečiuose Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis pristatė Lazdijų rajono savivaldybę, pasidalino gerąja patirtimi įgyvendinant projektus švietimo srityje, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Jonas Gudžiauskas - švietimo sistemą Lietuvoje, aktualijas rajone, Eglė Mačionienę – VšĮ Lazdijų švietimo centrą, Virginija Spitrienė, Edita Pavasarienė, Inga Kalesnikienė – Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnaziją, savo veiklas projekte, Auksė Stirbienė, Gitana Varanauskienė ir Kristina Cibulskė – projekto organizacinius, finansinius ir kt. klausimus.

     Projekto veiklos jau prasidėjo: buriamos savanorių mokinių ir savanorių mokytojų komandos. Lapkričio 16-22 dienomis Lazdijų rajono savivaldybės delegacija buvo išvykusi į Turkiją, Gebze miestą. Vizito metu Lazdijų švietimo centro psichologė Kristina Cibulskė pristatė  savanorių ir specialiųjų poreikių mokinių bei jų tėvų poreikių tyrimą, kurį atliko Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazija ir Lazdijų švietimo centro švietimo pagalbos specialistai. Vizito metu kasdien vyko dalykiniai susitikimai, kurių eigoje visi projekto partneriai artimiau susipažino, aptarė specialiojo ugdymo aktualijas abiejose šalyse, aptarė projekto veiklas, jo stebėsenos ir įvertinimo būdus, susitarė dėl komunikacijos būdų ir priėmė kitus būtinus sprendimus.